Badania i regulacje stanów prawnych nieruchomości

Potrzebujesz założyć Księgę Wieczystą dla swojej działki?

A może w Twojej Księdze Wieczystej ktoś napisał bzdu… nieprawdę?

Spokojnie, my znajdziemy tego przyczynę, a także poprawimy wszystko tak, abyśmy byli jak najbliżej prawdy.

mężczyzna podczas przeglądania czegoś w laptopie


Co oferujemy?

Badanie i regulacja stanów prawnych nieruchomości to kluczowy element dla inwestora i właściciela. Niezależnie od tego, czy planujmy zakup, czy właśnie staliśmy się właścicielami – warto zweryfikować stan prawny. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości może okazać się źródłem poważnych problemów, których warto uniknąć.

Można to zrobić samemu, albo zlecić firmie geodezyjnej, takiej jak Geopol.

Na zlecenie klienta zgromadzimy i przeanalizujemy odpowiednie informacje, które pozwolą na ustalenie ryzyka związanego z zakupem danej działki. Dodatkowo sprawdzimy, czy dana nieruchomość nie jest obciążona roszczeniami prawnymi.

Poza tym, przygotujemy dokumentacje do sprostowania zapisów w ewidencji gruntów lub księgach wieczystych, mapy do ustalenia służebności przesyłu oraz mapy do ustalenia drogi koniecznej. Przeprowadzimy także badania ksiąg wieczystych i innych dokumentów własności. Pomożemy też w doprowadzeniu do zgodności zapisów ksiąg wieczystych oraz ewidencji wraz z danymi z innych dokumentów własności.

Zapraszamy do kontaktu!