Podziały/ rozgraniczenia nieruchomości

Planujesz uniezależnić się od współwłaściciela Twojej nieruchomości? Albo może chcesz wymienić się z Twoim sąsiadem fragmentem działki?

Takie prace są nam nie straszne! Przeprowadzimy Cię przez całą procedurę związaną z podziałem, gdzie tak naprawdę jedyne w co zostaniesz zaangażowany to wizyta w Starostwie Powiatowym oraz Urzędzie Gminy, resztę zostaw Nam!

Brzmi strasznie, prawda?

Nie taki diabeł straszny jak go malują. Przeprowadzimy kompleksowo całą procedurę, przeanalizujemy tonę dokumentów, aby raz na zawsze wyjaśnić, gdzie się kończy Twoja działka!

sprzęt geodezyjny a w tle ludzie pracujący na budowie


Podział nieruchomości

Nasze biuro w ramach usług oferuje pomoc przy podziale nieruchomości. Postępowanie to polega na wydzieleniu nowych działek z istniejącego już gruntu. Najczęściej dzieje się tak, gdy dotychczasowy właściciel chce przekazać grunt nowemu.

Jest to podział prawny, dlatego w procesie należy zachować wszystkie uwarunkowania prawne, które są określone przez prawodawcę. Aby wszcząć postępowanie o podział należy złożyć wniosek, który musi zawierać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru nieruchomości, wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej oraz decyzję o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Organem właściwym, do którego należy złożyć wniosek jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Rozgraniczenie nieruchomości

W porównaniu z podziałem, w przypadku rozgraniczenia nieruchomości mówimy o procesie, który ma na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów oraz linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie i sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.