Inwentaryzacje powykonawcze budynków i sieci uzbrojenia terenu

Planujesz oddać do użytkowania swoją wymarzoną inwestycje?

Wykonamy dokładny pomiar zrealizowanej przez Ciebie inwestycji wraz z zagospodarowaniem działki, a także wyłączymy grunt z produkcji rolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Z naszych działań powstanie mapa będąca podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie domu

geodeta podczas pracy


Co oferujemy?

Inwentaryzacja podwykonawcza budynków i sieci uzbrojenia terenu, którą wykonuje firma Geopol to zwieńczenie procesu budowlanego. Prawo stanowi, że inwentaryzację trzeba wykonać dla wszystkich obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę. W przypadku inwentaryzacji budynku niezwykle istotne jest również wydzielenie gruntów.

 

Jak wygląda inwentaryzacja?

Proces inwentaryzacji zaczyna się od zlecenia prac przez inwestora. Tutaj kluczowe jest przekazanie informacji o obiekcie i dokumentacji budowlanej wraz z projektem budowlanym oraz określenie zakresu zlecenia. Wszystko to po to, aby określić zgodność usytuowania zrealizowanego obiekty z projektem. Następnym etapem jest zgłoszenie prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, z którego odbiera się materiały niezbędnych do wykonania zlecenia.

Po wykonaniu kwestii formalnych geodeci przystępują do prac polowych. Przeprowadzany jest wywiad terenowy oraz pomiar zrealizowanej inwestycji. Potem odbywają się tzw. prace kameralne, które polegają na sporządzeniu operatu geodezyjnego. Następnie przeprowadzana jest aktualizacja danych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Kolejnym etapem jest przekazanie operatu geodezyjnego do Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, a na końcu przekazanie mapy z inwentaryzacją powykonawczą zleceniodawcy.