Obsługa inwestycji

Czy to zwykły budynek jednorodzinny, czy obsługa wielkiej hali, nam takie prace nie są straszne!

Kompleksowa obsługa od wytyczenia, poprzez pomiary kontrolne, a kończąc na pomiarach przemieszczeń, odkształceń oraz obliczeniach mas ziemnych.

Zaintrygowany? Sprawdź śmiało!

Zajmujemy się kompleksową obsługą geodezyjną inwestycji. Oferta obejmuje zarówno obiekty małe (budowa domów jednorodzinnych czy też budowa przyłączy infrastruktury technicznej), a także duże obiekty przemysłowe. Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, planowane obiekty budowlane wymagają obsługi geodezyjnej.

trzech geodetów


Czym jest obsługa geodezyjna inwestycji?

Inwestycja budowlana składa się z następujących etapów:

Na każdym z tym etapów ważna i konieczna jest współpraca z geodetą. Obsługa geodezyjna to wszystkie czynności, które muszą zostać wykonane przy realizacji inwestycji budowlanej. Działania geodetów dotyczące obsługi określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nasi pracownicy służą pomocą i wsparciem przy założeniu i pomiarze osnowy realizacyjnej, wyznaczeniu granic budowy czy też sporządnieniu podwykonawczej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.