Mapy do celów projektowych

Planujesz budowę/rozbudowę swojego wymarzonego domu?
A może zamierzasz wybudować nową sieć lub podłączyć się do dowolnej istniejącej sieci?

W takim razie ta usługa jest dla Ciebie!

Wykonamy kompleksową aktualizację wskazanego przez Ciebie obszaru oraz opracujemy mapę zgodnie z wytycznymi Twoimi lub Twojego Projektanta.

Realizujemy mapy do celów projektowych pod dowolne inwestycje powierzchniowe i liniowe.

kilka map z projektami

Czym są mapy do celów projektowych?

To, czym jest mapa do celów projektowych, zostało określone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku dotyczącego rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych, które obowiązują w budownictwie podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektów budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozporządzenie nie tylko definiuje mapy, ale też określa zakres i tryb ich wykonania.

Mapa do celów projektowych to nic innego, jak opracowanie kartograficzne, które obejmuje przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wykonania projektu budowlanego w Polsce. Treść map to, poza elementami, które stanowią treść mapy zasadniczej wraz z granicami władania nieruchomości, także opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o zróżnicowanym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic/dróg. Mapy obejmują także usytuowanie zieleni wysokiej oraz innych obiektów, i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej pracy.

Warto pamiętać, że mapa do celów projektowych jest podstawą do sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu przeznaczonego pod budowę.

Zapraszamy!