Ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Chcesz ogrodzić swoją działkę? A może planujesz jej sprzedaż?

W takim razie jesteśmy w stanie Ci w tym pomóc! Oczywiście w kwestii wskazania i regulacji przebiegu granic działki 😊

Wykonamy analizę granic Twojej nieruchomości oraz zaproponujemy potencjalnie dalsze czynności, które zależą od mnóstwa czynników…

Ale po co się nimi martwić, kiedy zwracasz się do specjalistów w tym zakresie!

sprzęt geodezyjny stojący na budowie


Co oferujemy?

Zgodnie z prawem przebieg granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala uprawniony do tego geodeta. Przebieg granic ustalany jest według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

Przebieg granic działek wykazuje się na podstawie dokumentacji geodezyjnej, która została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumentacja ta musi zostać sporządzona w:

  • postępowaniu rozgraniczeniowym;
  • celu podziału nieruchomości, dla której ustalane są granice;
  • postępowaniu scaleniowym lub wymiany gruntów;
  • postępowaniu dotyczącym scalenia lub podziału nieruchomości;
  • przypadku postępowania sądowego lub administracyjnego;
  • przypadku zakładania katastru nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków;
  • wyniku geodezyjnego pomiaru istniejących lub wznowionych znaków granicznych, albo w przypadku wyznaczonych punktów granicznych.

Jeśli nie ma sporządzonej dokumentacji lub dane się różnią należy przeprowadzić geodezyjne pomiary terenowe lub geodezyjne pomiary fotogrametryczne. Aby takie badania zostały przeprowadzone wykonawca musi zawiadomić wszystkich właścicieli i użytkowników wieczystych badanych działek, a także osoby władające tymi działkami na zasadach samoistnego posiadania. Dopiero wtedy można przystąpić do ustalenia granic.